WNM
Week Nederlandse Missionarissen

Non profit

De WNM is samen met Netwerk DAK een van de vele non profit organisaties waar we voor hebben gewerkt. Vanwege de aantrekkingskracht van het zeer maatschappelijk karakter, hebben we eigenlijk nooit niet voor goede doelen gewerkt.
Zoals de fusie van Mensen in Nood, Memisa, Vastenaktie en Kinderstem tot Cordaid, Millenniumdoelen, Mensen met een Missie, Justitia et Pax.

WNM, Werken aan een rechtvaardige wereld
De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

Huisstijl, logo, website, drukwerk, advertenties, banners, sjablonen

Restyling bestaand logo, gevat in een geheel nieuwe, zeer afwisselende huisstijl. Waarbij het thema met bijbehorende boegbeelden en de kleuren per jaar wisselen.

Begeesterd

ontwerp | communicatie | branding

Lulofsstraat 55-35
2521 AL Den Haag

www.begeesterd.nl
info@begeesterd.nl
070 221 28 90
NL67KNAB0259024880
NL860043964B01