Als je wilt weten hoe wij díe opdracht uitvoeren, waarmee jouw bedrijf zichzelf toont aan de wereld, aan jouw klanten, dan kunnen we een geolied standaard praatje houden of… we nemen voorbeelden uit onze praktijk, die laten zien wat onze overwegingen zijn, hoe we iets aanpakken en waarom we telkens weer meer een pasende maar onverwachte oplossing komen. Lees ook onze andere ‘Impressies’.

De allereerste fase die we het ontwikkelen van een huisstijl doorlopen, is een vrije fasewaarin er geen regels zijn, maar werkelijk alles is toegestaan. Intuïtie en gevoel zijn dan leidend. Uitgesproken lelijke en zelfs ogenschijnlijk onzinnige ontwerpen juichen we zelfs toe, om deze vervolgens in de rationele fase te duiden en te ordenen. Dan bestuderen we ook huisstijlen van concurrenten, brengen we doelgroepen in kaart en maken we persona’s aan.
We hebben deze eerste fase nodig om te voorkomen dat we in de valkuil van de gebaande paden vallen; de vele voorbeelden op internet, die de creatieve vrijheid in de kiem smoren en je bedelven onder een overdaad aan reeds door anderen gemaakte keuzes.

Begeesterd

ontwerp | communicatie | branding

Lulofsstraat 55-35
2521 AL Den Haag

www.begeesterd.nl
info@begeesterd.nl
070 221 28 90
NL67KNAB0259024880
NL860043964B01