Opdracht

Hoe kunnen we totaal uiteenlopende doelgroepen benaderen voor een geheel nieuw concept. Bedenk een naam, creëer persona’s, die in een beknopte informatieve en wervende  website, aangevuld met o.a. social media in een relatief korte tijd genoeg gegadigden uit uiteenlopende disciplines en achtergronden enthousiasmeert en die vervolgens meedingen met volwaardige concepten.

Naam, persona’s, logo, projectstijl, website, social media, brochure

Óns Archief

Leken worden in het kader van dekoloniseren uitgenodigd om de ontbrekende, foutieve, onevenwichtige en onvolledige archieven aan te vullen en/of te verbeteren. Met hun onderwerp, concept, plan, aanpak en gewenst eindproduct dingen ze mee. Het project Óns archief, ingesteld door de Morrenstichting en het NOT fonds stelt hiervoor jaarlijks 9 beurzen beschikbaar.   

Begeesterd

ontwerp | communicatie | branding

Lulofsstraat 55-35
2521 AL Den Haag

www.begeesterd.nl
info@begeesterd.nl
070 221 28 90
NL67KNAB0259024880
NL860043964B01